Ceník služeb HES s.r.o.

Opravy měřicích přístrojů a servis
 

Ceny servisu jsou stanoveny hodinovou sazbou a cenou náhradních dílu měřicích přístrojů. Po předchozí domluvě je možné provést předběžnou prohlídku techniky a na jejím základě určit celkovou cenu. Takto také nejpřesněji určíme cenu opravy. Servisní technik provede analýzu závady a navrhne cenu. Nalezení závady je časově nejnáročnější část opravy měřicího přístroje. Pokud by cena opravy přesáhla 50% ceny nového měřicího přístroje, informujeme o této skutečnosti zákazníka. Pro stanovení předběžného odhadu ceny nás kontaktuje na e-mail: opravy@hes-sro.cz.

Kalibrace elektrické veličiny, frekvence a čas

 Kalibrace v Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, HES, s.r.o.je prováděna podle předpisu výrobce, postupů stanovených pro kalibrace daných přístrojů v technických příručkách nebo přání zákazníka. Zákazník obdrží akreditovaný kalibrační list, který obsahuje naměřené hodnoty uvedené v tabulkách. Dále obdrží nálepku s identifikací přístroje a datem kalibrace. Snažíme se nabídnout nejlepší cenu za akreditovanou kalibraci. Nemůžeme však konkurovat laboratořím, které vydávají neakreditované kalibrační listy nebo nedělají kalibrace v plném rozsahu. Pokud Vám konkurenční kalibrační laboratoř nabídne lepší cenu, prosím kontaktujte nás, abychom mohli upřesnit podrobnosti kalibrace a pokusit se nabídnout lepší cenu. 

V případě expresní kalibrace do 72 hodin si účtujeme příplatek 40% ceny kalibrace.

Kalibrace tlaku

Pro určení ceny kalibrace tlaku je důležité uvést rozsah, použité médium a třídu přesnosti (TP) měřidla určeného ke kalibraci. Cena vychází z technické příručky akreditované kalibrační laboratoře č. 2273, která předepisuje množství bodů, ve kterých je nutné provádět měření pro danou třídu přesnosti. Množství bodů je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.


Ceníka kalibrací prováděných v prostorách naší laboratoře. Kalibrace výjezdem, přímo u zákazníka Vám nabídneme na základě individuální potávky. 

Deformační tlakoměr TP od 0,1% do 1% 750 Kč
  TP 1% do 4% 450 Kč
  TP 4% a horší 390 Kč
Číslicový tlakoměr TP do 0,2% 750 Kč
  TP 0,2% a horší 490 Kč
Převodník tlaku TP od 0,03% 850 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

TP znamená třída přesnosti. Máte-li tedy deformační tlakoměr, manometr s označením TP 1% z měřicího rozsahu, používaný na měření tlaku plyn v rozsahu 0 – 20 MPa, bude TP deformačního tlakoměru spadat do rozpětí 0,6% až 1,6% a cena tedy bude 450 Kč.

V případě expresní kalibrace do 72 hodin si účtujeme příplatek 40% ceny kalibrace.

Kalibrace teploty

Cena kalibrace teploměru se odvíjí od počtu požadovaných měřených bodů. Volba těchto bodů vychází z požadavků zákazníka na využití teploměru. Akreditované kalibrace teploty provádí naše Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273, akreditovaná ČIA, v rozsahu -196, (-80°C až +1000°C) s měřicími schopnostmi uvedenými v Příloze k osvědčení o akreditaci.

Cena kalibrace teploměru zahrnuje vystavení kalibračního certifikátu, včetně tabulky naměřených hodnot a uvedení nejistoty měření, kalibrační nálepku s identifikací přístroje. 


Akreditovaně provádí naše kalibrační laboratoř:


kalibrace přímo ukazujících teploměrů a teplotních řetězců. Počet požadovaných bodů v kterých je prováděna kalibrace teploměru:

Teploty od -196°C do -35°C

cena na vyžádání


Teploty od -35°C do 550°C
 
 1 teplotní bod      300 Kč
 2 teplotní body      520 Kč
 3 teplotní body       730 Kč
 + každý další bod  + 160 Kč

 
Teploty nad 550°C
 
 1 teplotní bod      450 Kč
 2 teplotní body      780 Kč
 3 teplotní body       1095Kč
 + každý další bod  + 240 Kč
 
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Prosím zašlete nám poptávku na kalibraci Vašeho teploměru (prosíme o uvedení typu, případně zaslání fotky nebo starého kalibračního listu, pro snazší identifikaci), vč. specifikovaných teplotních bodů. Na základě těchto požadavků Vám vypracujeme cenovou nabídku přesně na Vaše zařízení.

 
kalibrace infra teploměrů. Kalibraci bežně provádíme ve 3 bodech teploty. Každý delší bod je pak za příplatek.
 
Základní kalibrace ve 3 zákazníkem zvolených bodech          1380 Kč
 
                                           každý další bod příplatek               400 Kč
 
                                           Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 


kalibrace termokamer bežně provádíme ve 3 bodech teploty. Každý delší bod je pak za příplatek.
 
Základní kalibrace ve 3 zákazníkem zvolených bodech          3490 Kč
 
                                                každý další bod příplatek          550 Kč
 
                                                Uvedené ceny jsou bez DPH. 


 
V případě expresní kalibrace do 72 hodin si účtujeme příplatek 40% ceny kalibrace.


 

Kalibrace vlhkosti

Cena kalibrace vlhkoměru se odvíjí od počtu požadovaných měřených bodů. Volba těchto bodů vychází z požadavků zákazníka na využití vlhkoměru. Akreditované kalibrace vlhkosti provádí naše Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273, akreditovaná ČIA, v rozsahu (5 až 90) % RV (relativní vlhkosti), s měřicími schopnostmi uvedenými v Příloze k osvědčení o akreditaci.

 Cena kalibrace vlhkoměru zahrnuje vystavení kalibračního certifikátu, včetně tabulky naměřených hodnot a uvedení nejistoty měření, kalibrační nálepku s identifikací přístroje. 

 Akreditovaně provádí naše kalibrační laboratoř kalibrace přímo ukazujících vlhkoměrů a měčicích řetězců vlhkosti. Počet požadovaných bodů v kterých je prováděna kalibrace vlhkoměru:

1 bod vlhkosti  450 Kč
2 body vlhkosti   820 Kč
3 body vlhkosti  1120 Kč
+ každý další bod  + 340 Kč
 

Uvedené ceny jsou bez DPH.

V případě expresní kalibrace do 72 hodin si účtujeme příplatek 40% ceny kalibrace.