Akreditovaná kalibrace tlaku

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273 provádí kalibrace tlaku dle normy ISO 17025.

Po kalibraci měřicího přístroje v naší Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, obdržíte akreditovaný kalibrační list (certifikát), standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření a samolepku s identifikačními údaji měřicího přístroje a datem kalibrace.

Provádíme kalibrace měřičů tlaku typu

• deformační tlakoměry (manometr)
• číslicové tlakoměry
• převodníky tlaku
• kalibrátory tlaku
• letecké tlakové výškoměry
• letecké tlakové rychloměry
• letecké tlakové kalibrátory

Akreditovaně provádíme kalibrace měřicích přístrojů měřicích absolutní tlak, podtlak, přetlak při použití médií vzduchu, vody, lihu a oleje. To vše v širokém rozsahu a s velkou přesností měření, což je vhodné zejména pro kalibrace průmyslových zařízení.

Kalibrace měřidel v rozsahu

• absolutní tlak 0 – 350 kPa
• podtlak plyn 0 – 100 kPa
• přetlak plyn 0 – 30 MPa
• Olej, voda, líh 0 – 70 MPa

Akreditovaná kalibrace tlaku může být provedena také výjezdem, mimo stálé prostory kalibrační laboratoře.

Mezi sortiment na který provádíme kalibrace tlaku kromě běžně používaných průmyslových deformačních tlakoměrů, digitálních manometrů, převodníků tlaku, měřiče tlaku v pneumatikách, patří také ADTS 405, ADTS 403, DPI 610, THOMENY, UKAMP / IVD, kalibrace barometrů, výškoměrů a rychloměrů na principu diferenčního tlaku, používané v letectví.

Nabízíme také další služby týkající se
metrologie
a kalibrace elektrických veličin, kalibrace frekvence, kalibrace časových měřidel a kalibrace tlaku.