Kalibrované veličiny

Po kalibraci měřicího přístroje v naší Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, obdržíte akreditovaný kalibrační list (certifikát), standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření a samolepku s identifikačními údaji měřicího přístroje a datem kalibrace.

Příloha k osvědčení o akreditaci.pdf
Většinu těchto kalibrací jsme schopni provádět i MIMO STÁLÉ PROSTORY – kalibrace výjezdem. Tyto veličiny jsou označeny hvězdičkou (*).

 

Teplota

kalibrace: měřící řetězce teploty, elektronické teploměry, analogové teploměry
 

Vlhkost

kalibrace: měřící řetězce relativní vlhkosti, vlhkoměry relativní vlhkosti elektronické analogové, vlhkoměry relativní vlhkosti elektronické digitální
 

Tlak

kalibrace: deformační tlakoměry, převodníky tlaku, číslicové tlakoměry, kalibrátory tlaku, letecké tlakové výškoměry, letecké tlakové rychloměry, letecké tlakové kalibrátory (ADTS)

Stejnosměrné napětí

kalibrace: voltmetry stejnosměrné analogové a digitální do 6,5 digitů, stejnosměrné kalibrátory a zdroje stejnosměrného napětí, elektrické části pH metrů a pH simulátorů, elektrické části měřičů a simulátorů teploty pomocí termočlánků

Elektrické části měřičů teploty a pH

kalibrace: voltmetry stejnosměrné analogové a digitální do 6,5 digitů, stejnosměrné kalibrátory a zdroje stejnosměrného napětí, elektrické části pH metrů a pH simulátorů, elektrické části měřičů a simulátorů teploty pomocí termočlánků

Střídavé napětí

 kalibrace: voltmetry střídavé analogové a digitální do 6,5 digitů, střídavé kalibrátory a zdroje střídavého napětí

Stejnosměrný proud

kalibrace: ampérmetry stejnosměrné analogové a digitální do 6,5 digitů, stejnosměrné kalibrátory, klešťové ampérmetry a zdroje stejnosměrného proudu

Střídavý proud

kalibrace: ampérmetry střídavé analogové a digitální do 6,5 digitů, střídavé kalibrátory, klešťové ampérmetry a zdroje střídavého proudu

Stejnosměrný odpor

kalibrace: ohmmetry, odporové můstky, technické kompenzátory, odporové dekády, etalony odporu, kalibrátory odporu, měřiče izolací a přechodových odporů, elektrické části měřičů a simulátorů teploty pomocí RTD odporů

Elektrické části měřičů teploty pomocí RTD odporů

kalibrace: ohmmetry, odporové můstky, technické kompenzátory, odporové dekády, etalony odporu, kalibrátory odporu, měřiče izolací a přechodových odporů, elektrické části měřičů a simulátorů teploty pomocí RTD odporů
Střídavý odpor

kalibrace: měřiče střídavého odporu a vodivosti do frekvence 13 MHz, etalony střídavého odporu a vodivosti

Kapacita

kalibrace: měřiče kapacity, kapacitní mosty, etalony kapacity, kapacitní dekády

Indukčnost

kalibrace: měřiče indukčnosti, etalony indukčnosti a indukční dekády

Frekvence

kalibrace: NF a VF čítače, NF a VF generátory, frekvenční měniče, etalony frekvence, komparátory frekvence a generátory impulsů, stopky, časovače a měřiče času

Nelineární zkreslení THD

kalibrace: měřiče nelineárního zkreslení a generátory sinusového signálu

VF výkon

kalibrace: měřiče a zdroje VF výkonu a spektrální analyzátory, radiokomunikační a radionavigační testery

VF napětí

kalibrace: měřiče a zdroje VF napětí

VF zeslabení

kalibrace: VF odporové zeslabovače a měřiče zeslabení

AM modulace

kalibrace: generátory amplitudově modulovaného signálu a měřiče amplitudové modulace

FM modulace

kalibrace: generátory frekvenčně modulovaného signálu a měřiče frekvenční modulace

Stejnosměrný a NF výkon

kalibrace: klešťové, stejnosměrné a střídavé wattmetry

Činitel odrazu

kalibrace: měření impedančního přizpůsobení na 50impedancí

Napětí nad 1000V

kalibrace: stejnosměrné i střídavé zdroje vysokého napětí, stejnosměrné měřiče vysokého napětí

Časové značky

kalibrace: měřič časových impulsů

Doba náběhu

kalibrace: osciloskopy

Impedance

kalibrace: přístroje pro revize elektrických sítí a etalony impedance odporového charakteru

Stejnosměrný poměr napětí

kalibrace: děliče stejnosměrného napětí

Ztrátový činitel

kalibrace: měřiče ztrátového činitele D

AC/DC diference napětí

kalibrace: kalibrace měřidel a zdrojů střídavého napětí metodou AC/DC diference

Fázový posuv

kalibrace: zdroje fázově posunutého signálu