Akreditované kalibrace měřidel

Naše Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273, je akreditována a pravidelně auditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Jsme tedy držiteli akreditace dle normy ISO / IEC 17025. Pokrýváme široké spektrum kalibrovaných veličin z oboru elektrických veličin, frekvence, času, tlaku, teploty a vlhkosti. Náš tým kalibračních techniků je schopen provádět akreditované kalibrace měřidel nejen v naší společnosti, ale jsme rovněž akreditování k provádění kalibrací měřidel výjezdem (on site), přímo v provozu zákazníka. Kromě akreditované kalibrace měřidel (50433000-9), která svým rozsahem pokrývá drtivou část běžného sortimentu, jsme schopni provádět i kalibrace měřidel nad rámec naší akreditace, ještě ve větším rozsahu. 

 

Pokud se při kalibraci zjistí, že je přístroj vadný, nabídneme zákazníkovi možnost opravy. Po schválení ceny za opravu a opravě měřicího přístroje v servisním středisku HES, s.r.o. , provedeme znovu kalibraci. Tuto kalibraci měřicího přístroje pak účtujeme pouze jednou! 

Po kalibraci měřicího přístroje v naší Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, obdržíte akreditovaný kalibrační list (certifikát), standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření a samolepku s identifikačními údaji měřicího přístroje a datem kalibrace.                                                                            

Akreditované kalibrace měřidel, kalibrace výjezdem a expresní kalibrace

Kromě akreditované kalibrace mnoha kalibrovaných veličin v naší kalibrační laboratoři HES, s.r.o. také nabízíme akreditované kalibrace výjezdem, tedy přímo u zákazníka, rovněž ve velkém rozsahu kalibrovaných veličin. Toto řešení je sice finančně náročnější, ale výrazně šetří čas a umožňuje tak připravit Vaše měřidla pro další práci v co nejkratším termínu. Jsme schopni zajistit komplexní pokrytí kalibrace měřících přístrojů všech potřebných veličin, díky spolupráci s dalšími akreditovanými kalibračními laboratořemi. Po předchozí domluvě jsme schopni provést expresní kalibraci měřidel do 72 hodin. Pokud se jedná o kalibraci většího množství techniky, po dohodě zajistíme vyzvednutí a následné odevzdání měřicích přístrojů přímo u zákazníka. Snažíme se řešit jednotlivé poptávky na kalibrace měřicí techniky měřidel individuálně, poskytujeme množstevní slevy, rádi vyjdeme vstříc Vašim požadavkům!    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Veličiny kalibrované v laboratoři a výjezdem                                                                          
  

 

Kalibrace měřidel civilní a speciální techniky

Kromě kalibrací běžně dostupné techniky, jsme schopni provádět také kalibrace civilní, specielní a vojenské techniky, zejména letecké a s tím spojené příslušenství a další zařízení.

Sortiment námi kalibrovaných přístrojů: 

Akreditované kalibrace měřicích přístrojů provádíme například na těchto typech zařízení:

Ampérmetr
Ampérmetr klešťový
Ampérmetr stejnosměrný analogový
Ampérmetr stejnosměrný digitální
Ampérmetr střídavý analogový
Ampérmetr střídavý digitální
Analyzátor kvality sítě
Atenuátor
Barometry
Časovač
Čítač
Čítač NF
Čítač VF
Dekáda indukční
Dekáda kapacitní
Dekáda odporová
Dekáda odporová
Dekáda R,L,C 
Dělič stejnosměrného napětí
Děliče
Digitální stopky 
Elektroměr stejnosměrný
Elektroměr střídavý
Etalon frekvence
Etalon impedance odporového charakteru
Etalon indukčnosti
Etalon kapacity
Etalon odporu 
Etalon střídavého odporu 
Etalon vodivosti
Etalony
Frekvenční měnič
Frekvenční normál 
Funkční generátor 
Generátor amplitudově modulovaného signálu 
Generátor frekvenčně modulovaného signálu 
Generátor impulsů
Generátor NF
Generátor sinusového signálu
Generátor VF
Generátory
Kalibrátor odporu
Kalibrátor stejnosměrný
Kalibrátor střídavý
Kalibrátor tlaku
Kapacitní most
Klešťový ampérmetr
Klešťový přístroj
Komparátor frekvence 
Letecký tlakový kalibrátor
Letecký tlakový rychloměr
Letecký tlakový výškoměr
Logické analyzátory 
Manometr
Měření impedančního přizpůsobení na 50 Ohm impedanci
Měřicí řetězec teploty
Měřič amplitudové modulace
Měřič časových impulsů
Měřič času
Měřič frekvenční modulace
Měřič impedance smyčky 
Měřič indukčnosti
Měřič izolací 
Měřič kapacit
Měřič nelineárního zkreslení
Měřič odporových chráničů 
Měřič proudových chráničů
Měřič přechodových odporů
Měřič ss vysokého napětí 
Měřič střídavého odporu 
Měřič teploty pomocí RTD odporů - elektrické části
Měřič tlaku v pneumatikách
Měřič unikajících proudů 
Měřič uzemnění 
Měřič VF napětí
Měřič vodivosti do frekvence 13 MHz
Měřič zemního odporu
Měřič zeslabení
Měřič ztrátového činitele D
Měřiče VF výkonu 
Měřidla střídavého napětí - kalibrace metodou AC/DC diference
Měřidlo pro revizi elektrických předmětů
Multimetr
Odporový můstek 
Ohmmetr
Osciloskop analogový
Osciloskop digitální
Osciloskopy
Otáčkoměr analogový 
Otáčkoměr digitální 
Otáčkoměry 
PH metr a pH simulátor - elektrické části
Převodník proudu
Převodník tlaku 
Převodníky
Převodníky vysokého napětí na proud
Přístroje pro revize elektrických sítí 
PST tlakoměry 
Pulsní generátor
Revizní přístroj
Rezistory 
RLC měřiče
Simulátor teploty pomocí RTD odporů - elektrické části
Simulátor teploty pomocí termočlánků - elektrické části měřičů
Sondy 
Spektrální analyzátor
Stopky
Stopky analogové 
Stopky číslicové 
Stopky ručičkové 
Technické kompenzátory
Telekomunikační analyzátor
Telekomunikační testery
Televizní generátory 
Teploměr přímo ukazující
Tester radiokomunikační 
Tester radionavigační 
Testery
Tlakoměry číslicové 
Takoměry deformační
VF odporový zeslabovač
Vlhkoměr přímo ukazující
Voltmetr stejnosměrný analogový
Voltmetr stejnosměrný digitální
Voltmetr střídavý analogový
Voltmetry střídavý digitální
Wattmetr klešťový
Wattmetr stejnosměrný
Wattmetr střídavý
Zátěže
Zdroj fázově posunutého signálu
Zdroj stejnosměrného napětí 
Zdroj stejnosměrného proudu 
Zdroj stejnosměrného vysokého napětí
Zdroj střídavého napětí
Zdroj střídavého proudu
Zdroj střídavého vysokého napětí
Zdroj VF napětí
Zdroj VF výkonu 
Zdroje
Zdroje střídavého napětí – kalibrace metodou AC/DC diference
Zkoušečky
Zkušební VN zdroje